Halfeti Hakkında

Tarihçe : M.Ö. 855 yılında Asur kralı III. Salmanassar tarafından zapt edildiği zaman Şitamrat adını taşıyordu. Yunanlılar bunu değiştirerek Urima adını vermişlerdir. Süryaniler ise Kal'a Rhomeyta ve Hesna the Romaye adlarını kullanmışlardır. Şehir Arapların eline geçtikten sonra Kal'at-ül Rum adı takılmıştır. II. yüzyılda Bizanslıların eline geçince bu kez Romaion Koyla adını almıştır.


1280 yılında Beysari komutasındaki Memluk ordusu tarafından kuşatılmış, sonuç alınamayınca şehirdeki Hıristiyan mahalleleri beş gün süreyle yağmalandı. 1290 yılında bu kez Memluk Sultanı Eşref tarafından feth edildi. Ve son kez Memlükler tarafından tamir edilen şehre Kal'at-ül Müslimin adı verildi.Ardından Selçuklu Türkleri tarafından yönetilmiş Anadolu Türk beylikleri egemen olmuş özellikle Dulkadiroğulları beyliği Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlılara geçen şehir, zamanımızda da kullanılan Urumgala ve Rumkale adlarını alarak 1954 yılında ilçe haline getirilmiştir.


Halfeti ilçesinin il merkezine uzaklığı 120 Km.'dir. Yukarı Göklü adlı bir kasabası 35 köyü ve 34 mezrası vardır. 2000 yılı Genel Nüfus sayımına göre ilçenin nüfusu 33 bin 467'dir. Halfeti ilçe merkezi Türk insanının yaşadığı bir yer. Halfeti'nin köyleri ise, daha çok Kürt, Az sayıda Türk ve Ermeni nufusunun bazen karışık, bazen ayrı olarak yaşadığı köylerdir. Halfetililerin halk dili Gaziantep diliyle büyük ölçüde aynıdır. çünkü 1920 yıllarında Fransızların işgali karşısında dağıtılan Gaziantepli bazı aileler Yavuzeli,Araban ve Halfetiye göç etmiştir. Gazianteplilerin ağırlıklı olduğu kale civarında ki mahallelerde yaşayan ailelerin çoğunluğu Halfetilidir